ការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម

ភាគ១ ការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់

ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា គឺព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ ដែលបានលេចមកដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ទ្រង់សម្ដែងអស់ទាំង សេចក្ដីពិតដើម្បីបន្សុទ្ធ និងសង្គ្រោះមនុស្សលោក ហើយសេចក្ដីពិតទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅ “ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម”។ កត្តានេះបានសម្រេចទំនាយដែលមានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរថា “ដើមឡើយ មានព្រះបន្ទូល ព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ ព្រះបន្ទូលជាព្រះជាម្ចាស់ ហើយព្រះបន្ទូលក៏បានក្លាយជាសាច់ឈាម(យ៉ូហាន ១:១)។ យោងតាមសៀវភៅ “ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម” នេះជាលើកទី១ហើយ ដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សជាតិទាំងអស់តាំងពីកំណើតផែនដីមក។ ព្រះសូរសៀងនេះបង្កើតបានជាអត្ថបទដំបូងដែលស្ដែងចេញពីព្រះជាម្ចាស់ នៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សជាតិ ដែលទ្រង់បង្ហាញពួកគេ ដឹកនាំពួកគេ ជំនុំជម្រះពួកគេ ហើយមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេដោយចិត្ត និងចិត្ត ហើយក៏ជាព្រះសូរសៀងដំបូង ដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យគេបានស្គាល់ស្នាមព្រះបាទារបស់ទ្រង់ ជាកន្លែងដែលទ្រង់គង់នៅ ជានិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាកម្មសិទ្ធ និងជាលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ ជាព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់ និងជាព្រះហឫទ័យខ្វល់ខ្វាយរបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សជាតិ។ អាចនិយាយបានថា នេះគឺជាព្រះសូរសៀងដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលពីស្ថានសួគ៌ជាន់ទី៣ ទៅកាន់មនុស្សជាតិ តាំងតែពីកំណើតផែនដី ហើយក៏ជាលើកដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់នូវអត្តសញ្ញាណដែលទ្រង់មានស្រាប់ លេចមកឲ្យគេឃើញ និងបញ្ចេញព្រះសូរសៀងចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជាតិ នៅ ក្នុងព្រះបន្ទូល។
ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម (សរសេរកាត់ថា ព្រះបន្ទូល) ដែលបានសម្ដែងចេញដោយព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា បច្ចុប្បន្ននេះ មានចំនួនប្រាំមួយភាគ៖ ភាគ១៖ ការលេចមក និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ភាគ២៖ អំពីការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ ភាគ៣៖ ការថ្លែងព្រះបន្ទូលអំពីព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ ភាគ៤៖ ការលាតត្រដាងពួកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ ភាគ៥៖ ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំ និងអ្នកបំពេញកិច្ចការទ និង ភាគ៦៖ អំពីការដេញតាមសេចក្តីពិត។

ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ

ទាញ​យក