អ្នកត្រូវរស់នៅដើម្បីសេចក្តីពិត ដ្បិតអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះ

បញ្ហាទូទៅដែលមានក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺថា ពួកគេយល់អំពីសេចក្តីពិតហើយ ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនបានយកសេចក្ដីពិតនេះទៅអនុវត្តទេ។ ម៉្យាងដោយសារ ពួកគេមិន ចង់លះបង់អ្វីសោះ ម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែ ការយល់ដឹង របស់ពួកគេនៅស្ទើរ ពួកគេមិនអាចមើលឃើញលក្ខណៈ ពិតនៃការលំបាកប្រចាំថ្ងៃ ហើយពួកគេមិនចេះពីវិធីអនុវត្ត សេចក្តីពិតនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយ។ ដោយសារតែ បទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅស្ទើរ លក្ខណសម្បត្តិរបស់គេ ក៏ខ្សោយ ហើយកម្រិតការយល់ដឹងរបស់គេក៏តិចដែរនោះ ទើបពួកគេគ្មានវិធីណា សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាលំបាក ដែលខ្លួនជួបប្រទះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឡើយ។ ពួកគេជឿព្រះ តែបបូរមាត់ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនអាចយាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុង ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននោះឡើយ។ មានន័យថា ព្រះគឺព្រះ ឯជីវិតគឺជីវិត ហាក់បីដូចថា មនុស្សគ្មានសម្ពន្ធភាពជាមួយ ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេសោះឡើយ។ នេះគឺជាអ្វីដែល មនុស្សរាល់គ្នាគិត។ ពិតណាស់ ការជឿព្រះបែបនេះ ទ្រង់ នឹងមិនទទួលយក និងធ្វើឱ្យមនុស្សពេញខ្នាតបានឡើយ។ ជាក់ស្តែង មិនមែនព្រះបន្ទូលព្រះ មិនមានការបើកសម្តែង ពេញលេញនោះទេ តែមនុស្សទេតើ ពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បីទទួលយកព្រះបន្ទូលនោះ។ អាចនិយាយបាន ថា ស្ទើរតែពុំមាននរណាម្នាក់ ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យ ដើមរបស់ព្រះបានឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ សេចក្តីជំនឿរបស់ ពួកគេ ស្របនឹងចេតនាផ្ទាល់របស់គេ ស្របនឹងសញ្ញាណ សាសនា ដែលគេគោរពនាពេលកន្លងមក និងការប្រព្រឹត្ត ទៅតាមវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេវិញ។ មានមនុស្សតិចតួច ដែលឆ្លងកាត់ការបំផ្លាស់បំប្រែ តាមរយៈការទទួលយកព្រះ បន្ទូលរបស់ព្រះ រួចចាប់ផ្តើមប្រព្រឹត្តតាម បំណងព្រះទ័យ របស់ទ្រង់។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេនៅតែតស៊ូ ក្នុងជំនឿខុស ឆ្គងរបស់គេដដែល។ ពេលមនុស្សចាប់ផ្តើមជឿព្រះ ពួកគេ ជឿដោយផ្អែកលើក្រឹតក្រមពីបុរាណខាងសាសនា ហើយ ពួកគេរស់នៅ និងទំនាក់ទំនងទាំងស្រុង ជាមួយអ្នកដទៃ ដោយផ្អែកលើ ទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់ការរស់នៅ របស់ពួកគេ ផ្ទាល់។ អាចនិយាយបានថា ករណីនេះកើតឡើង ចំពោះ មនុស្ស៩នាក់នៅក្នុងចំណោមរាល់មនុស្ស១០នាក់។ មាន មនុស្សតិចតួចណាស់ ដែលច្នៃចេញជាផែនការថ្មី រួចពន្លក ចេញជាត្រួយថ្មី បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមជឿព្រះ។ មនុស្សលោក មិនបានទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ទុកជាសេចក្តីពិត ឬក៏ចាត់ទុកជាសេចក្តីពិត ដើម្បីអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលនេះ ឡើយ។

ឧទាហរណ៍ ការទទួលជឿព្រះយេស៊ូវ។ ទោះបីជា នរណាម្នាក់ទើបចាប់ផ្តើមជឿ ឬក៏បានទទួលជឿ យូរមក ហើយក្តី ពួកគេទាំងអស់នោះ គ្រាន់តែប្រើទេពកោសល្យ និងជំនាញដែលពួកគេមានតែប៉ុណ្ណោះ។ មនុស្សគ្រាន់តែ បានបន្ថែមពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ថា «សេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះ» ទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនបានផ្លាស់ ប្រែនិស្ស័យរបស់ខ្លួនសោះ ហើយសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះ របស់គេ ក៏មិនបានលូតលាស់សូម្បីបន្តិច។ ការស្វះស្វែង រកព្រះរបស់ពួកគេ គឺក្ដៅមិនក្តៅ ត្រជាក់ក៏មិនត្រជាក់។ ពួកគេមិនបាននិយាយថា ពួកគេនឹងបោះបង់សេចក្តីជំនឿ នោះទេ ប៉ុន្តែ ពួកគេក៏មិនថ្វាយគ្រប់យ៉ាងដល់ព្រះដែរ។ ពួកគេមិនដែលស្រឡាញ់ព្រះឱ្យពិតប្រាកដ ឬស្តាប់បង្គាប់ ទ្រង់សោះ។ សេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះរបស់ពួកគេ គឺជាការ បញ្ចូលគ្នារវាងសេចក្តីពិត និងភាពក្លែងក្លាយ ដោយពួកគេ អនុវត្តសេចក្តីជំនឿនេះដោយបើកភ្នែកម្ខាង ហើយបិទភ្នែក ម្ខាង និងគ្មានមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីជំនឿ របស់ពួកគេឡើយ។ ពួកគេបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពវង្វេង ហើយនៅទីបញ្ចប់ ពួកគេក៏ស្លាប់ក្នុងស្ថានភាពវង្វេងនេះ។ តើទាំងអស់នេះមានន័យអ្វី? ពេលនេះ ដើម្បីជឿលើព្រះដ៏ សកម្ម អ្នកត្រូវតែដើរតាមវិថីត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិន បើអ្នកជឿ ព្រះ អ្នកមិនត្រូវស្វែងរកព្រះពរតែមួយមុខនោះទេ ប៉ុន្តែអ្នក ត្រូវតែស្រឡាញ់ និងស្គាល់ព្រះអង្គផង។ តាមរយៈការបំភ្លឺ របស់ទ្រង់ និងការស្វែងរករបស់អ្នកផ្ទាល់ អ្នកអាចបរិភោគ និងផឹកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ អាចបង្កើតការយល់ដឹងច្បាស់ លាស់អំពីព្រះអង្គ ព្រមទាំងមានក្ដីស្រឡាញ់ពិតចំពោះព្រះ ដោយចេញពីចិត្តរបស់ខ្លួន។ ពោលគឺនៅពេលក្ដីស្រឡាញ់ របស់អ្នកចំពោះព្រះ គឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ពិត គ្មាននរណា អាចបំផ្លាញ និងរារាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះព្រះអង្គបានឡើយ ពេលនេះហើយ អ្នកស្ថិតនៅលើវិថីត្រឹមត្រូវ ខាងឯក្តីជំនឿលើព្រះហើយ។ ការនេះបញ្ជាក់ថា អ្នកក្លាយ ជាកម្មសិទ្ធរបស់ព្រះ ដ្បិតព្រះអង្គទទួលបានចិត្តរបស់អ្នក ជាកម្មសិទ្ធិទ្រង់ហើយ ក៏គ្មាននរណាម្នាក់ អាចយកអ្នកធ្វើ ជាកម្មសិទ្ធិបានដែរ។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ និងការលះ បង់របស់អ្នក និងតាមរយៈកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គ អ្នកអាច បង្កើតបានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតព្រៀងចំពោះទ្រង់ ហើយ ពេលអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់នេះ អ្នកនឹងរួចពីឥទ្ធិពល របស់សាតាំង ហើយចូលមករស់នៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះបន្ទូល របស់ព្រះអង្គវិញ។ ទាល់តែអ្នកបានរួចចេញពីឥទ្ធិពលនៃ ភាពងងឹត ទើបអាចនិយាយបានថា អ្នកបានទទួលព្រះ ហើយ។ តាមសេចក្តីជំនឿដែលអ្នកមានក្នុងព្រះជាម្ចាស់ អ្នកត្រូវតែព្យាយាមស្វែងរកគោលដៅនេះ។ នេះជាភារកិច្ច របស់អ្នករាល់គ្នាម្នាក់ៗ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវស្កប់ស្កល់ ជាមួយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទេ។ អ្នកមិនអាចមានចិត្តពីរ ចំពោះកិច្ចការរបស់ព្រះនោះទេ ហើយអ្នកក៏មិនអាចមើល ស្រាលលើកិច្ចការនេះបានដែរ។ អ្នកត្រូវគិតពីព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងគ្រប់កិច្ចការ និងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ហើយធ្វើរាល់ កិច្ចការទាំងអស់សម្រាប់ទ្រង់។ ហើយរាល់ពេលដែលអ្នក និយាយ ឬប្រព្រឹត្ត អ្នកគួរតែគិតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ ដំណាក់នៃព្រះជាទីមួយសិន។ ធ្វើបែបនេះ ទើបអ្នកអាច ក្លាយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន។

កំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្ស នៅក្នុងសេចក្ដីជំនឿ របស់គេចំពោះព្រះជាម្ចាស់ គឺពួកគេជឿត្រឹមតែពាក្យសំដី ប៉ុណ្ណោះ តែមែនទែនទៅ ព្រះជាម្ចាស់គ្មានវត្តមានក្នុងជីវិត ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ ទេ។ ពិតណាស់ មនុស្សទាំងអស់ជឿ ថាមានព្រះ ប៉ុន្តែ ព្រះមិនមានចំណែកនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ របស់ពួកគេឡើយ។ មាត់មនុស្ស លើកសេចក្តីអធិស្ថានជា ច្រើនទៅកាន់ព្រះ ប៉ុន្តែ ក្នុងចិត្តគេ មានព្រះតិចតួចណាស់ ហេតុនេះ ទើបព្រះបានល្បងលគេ ម្តងហើយម្តងទៀត។ នេះដោយសារពួកគេមានចិត្តមិនស្អាត ទើបព្រះមិនមាន ជម្រើសផ្សេងក្រៅពីល្បងលគេ ដើម្បីឲ្យពួកគេខ្មាស ហើយ ដឹងខ្លួនឯង តាមរយៈការល្បងលទាំងអស់នេះ។ ពុំនោះទេ មនុស្សលោកនឹងក្លាយទៅជាកូនចៅរបស់ពួកមហាទេវតា ហើយរឹតតែអាក្រក់ឡើងៗ។ នៅក្នុងដំណើរវិវឌ្ឍនៃសេចក្តី ជំនឿរបស់ពួកគេចំពោះព្រះ មនុស្សម្នាក់ៗលះបង់គោល បំណង និងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេ ក្រោមការសម្អាត ដោយឥតឈប់ឈររបស់ព្រះ។ ពុំនោះទេ ព្រះគ្មានវិធីណា មកប្រើមនុស្សណាម្នាក់ ក៏គ្មានវិធីណា មកអនុវត្តកិច្ចការ ដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើ នៅក្នុងពួកគេដែរ។ ដំបូងព្រះអង្គសម្អាត មនុស្សជាមុនសិន ហើយតាមដំណើរការនេះ អ្នកទាំងនោះ អាចស្គាល់ខ្លួនឯង រួចទ្រង់ក៏អាចបំផ្លាស់បំប្រែពួកគេបាន។ បន្ទាប់មក ទើបព្រះអង្គដាក់ព្រះជន្មទ្រង់ ឲ្យគង់ក្នុងពួកគេ ទាល់តែបែបនេះ ទើបពួកគេប្រែចិត្តទាំងស្រុងចំពោះព្រះ។ ដូច្នេះហើយ ទើបខ្ញុំនិយាយថា ការជឿព្រះ មិនមែនងាយ ស្រួលដូចគេនិយាយនោះឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានតែ ចំណេះដឹងមួយមុខ ប៉ុន្តែ គ្មានព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាជីវិត ដូច ដែលព្រះទតឃើញ ហើយប្រសិនបើចំណេះរបស់អ្នកមាន កម្រិតទៅតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នក ប៉ុន្តែ មិនអាចអនុវត្តនូវ សេចក្តីពិត ឬរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាន នេះស បញ្ជាក់ថា អ្នកមិនទាន់មានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះនៅឡើយទេ ហើយបង្ហាញថា ចិត្តរបស់អ្នកមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះ នោះឡើយ។ មនុស្សអាចស្គាល់ព្រះ តាមរយៈការទទួល ជឿទ្រង់ នេះគឺជាគោលដៅចុងក្រោយ ហើយជាគោលដៅ ដែលមនុស្សស្វះស្វែងរក។ អ្នកត្រូវខិតខំរស់នៅ តាមព្រះ បន្ទូលព្រះ ដើម្បីឱ្យព្រះបន្ទូលនោះ បង្កើតផលផ្លែ តាមការ អនុវត្តរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានតែចំណេះដឹងខាងឯ គោលលទ្ធិ នោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចំពោះព្រះ ក៏ពុំមាន ប្រយោជន៍អ្វីដែរ។ លុះត្រាតែអ្នកអនុវត្ត ហើយរស់នៅតាម ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ទើបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកត្រូវបានរាប់ ថាបានពេញខ្នាត និងស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ។ នៅលើវិថីនេះ មានមនុស្សជាច្រើនអាចនិយាយពីចំណេះ ដឹងបានយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្តែ ពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់ គេស្រក់ទឹកភ្នែក ហើយស្អប់ខ្លួនឯងដែលខ្ជះខ្ជាយជីវិត និង រស់យ៉ាងយូរដោយឥតប្រយោជន៍។ ពួកគេគ្រាន់តែយល់ពី គោលលទ្ធិប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនអាចអនុវត្តសេចក្តីពិត ឬធ្វើជា ទីបន្ទាល់ពីព្រះបានឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ គេរវល់ទៅនេះទៅ នោះ ដូចសត្វឃ្មុំ ហើយនៅពេលសេចក្តីស្លាប់ជិតមកដល់ ទីបំផុត ទើបពួកគេយល់ថា ពួកគេខ្វះទីបន្ទាល់ពិតប្រាកដ គឺថា ពួកគេមិនស្គាល់ព្រះទាល់តែសោះ។ តើរឿងនេះមិន យឺតពេលជ្រុលទេឬ? ហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនឆក់ឱកាស ហើយ ដេញតាមសេចក្តីពិតដែលអ្នកស្រឡាញ់? ហេតុអ្វីក៏រង់ចាំ ដល់ថ្ងៃស្អែក? ប្រសិននៅក្នុងជីវិត អ្នកមិនទទួលរងនូវទុក្ខ លំបាកដើម្បីសេចក្តីពិត ឬស្វែងរក និងទទួលបានសេចក្តី ពិតនេះ តើអ្នកអាចថាមកពីអ្នកចង់មានវិប្បដិសារី ពេល ដែលអ្នកជិតស្លាប់មែនទេ? ប្រសិនបើដូច្នេះមែន ហេតុអ្វី ត្រូវជឿព្រះ? តាមការពិត មានកត្តាជាច្រើន ដែលមនុស្ស អាចយកសេចក្ដីពិតមកអនុវត្ត និងអាចផ្គាប់ព្រះហឫទ័យ ព្រះជាម្ចាស់បាន ប្រសិនបើគេព្យាយាមតែបន្តិចបន្តួច។ តែដោយសារចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់សណ្ឋិត រហូតពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វី សម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់ព្រះបាន ហើយគេរវល់ជានិច្ចតែរឿងសាច់ឈាម ដោយនៅទីបញ្ចប់ មិនបានសម្រេចអ្វីសោះឡើយ។ ដូច្នេះហើយ មនុស្សតែង ទទួលរងនូវបញ្ហា និងការលំបាកជាច្រើន។ តើទាំងនេះមិន មែនជាការធ្វើទុក្ខរបស់សាតាំងទេឬអី? តើនេះមិនមែនជា ភាពពុករលួយនៃនិស្ស័យសាច់ឈាមទេឬអី? អ្នកមិនត្រូវ បន្លំព្រះ ដោយបបូរមាត់បោកបញ្ឆោត របស់អ្នកនោះទេ? ប៉ុន្តែ អ្នកត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ស្តែង។ កុំបញ្ឆោតខ្លួនឯង ឱ្យសោះ តើមានប្រយោជន៍អ្វី? តើអ្នកអាចទទួលបានផល អ្វីខ្លះ តាមរយៈការរស់នៅដើម្បីប្រយោជន៍សាច់ឈាម និង ការខំប្រឹងលំបាក ដើម្បីរិះរកឲ្យបាននូវប្រាក់ចំណេញ និង កិត្តិនាមនោះ?

ខាង​ដើម៖ តើកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ងាយស្រួលដូចមនុស្សគិតដែរឬទេ?

បន្ទាប់៖ សំឡេងផ្គរលាន់ទាំងប្រាំពីរ៖ ថ្លែងទំនាយថា ដំណឹងល្អនៃនគរព្រះ នឹងផ្សាយទៅពាសពេញទាំងសាកលលោក

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

ខ្លឹមសារ​ពាក់ព័ន្ធ

ជីវិតពេត្រុស

ពេត្រុស​គឺជា​គំរូអំ​ពីព្រះជាម្ចាស់​សម្រាប់​មនុស្ស​ជាតិ គាត់ជាកូនពន្លឺ​មួយ​ដែល​គ្រប់ៗគ្នា​ស្គាល់។...

យកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើតថភាព

មនុស្សគ្រប់រូបអាចក្លាយជាមនុស្សគ្រប់លក្ខណ៍ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ ដូច្នេះហើយ គ្រប់គ្នាគួរតែយល់ថា ការបម្រើព្រះបែបណាសមស្របបំផុតនឹងព្រះហឫទ័យទ្រង់។...

អ្នកគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងជំនឿដែលអ្នកជឿដល់ទ្រង់

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់? មនុស្សភាគច្រើនត្រូវស្រឡាំង កាំង ដោយសារតែសំណួរនេះ។ ពួកគេតែងតែមានទស្សនៈពីរផ្ទុយគ្នាស្រឡះអំពីព្រះដ៏សកម្ម...

ការកំណត់

  • អត្ថបទ
  • ប្រធានបទ

ពណ៌​ដិតច្បាស់

ប្រធានបទ

ប្រភេទ​អក្សរ

ទំហំ​អក្សរ

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ចម្លោះ​បន្ទាត់

ប្រវែងទទឹង​ទំព័រ

មាតិកា

ស្វែងរក

  • ស្វែង​រក​អត្ថបទ​នេះ
  • ស្វែង​រក​សៀវភៅ​នេះ