បញ្ជីសៀវភៅ

  • ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម

    ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា គឺព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ ដែលបានលេចមកដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ទ្រង់សម្ដែងអស់ទាំង សេចក្ដីពិតដើម្បីបន្សុទ្ធ និងសង្គ្រោះមនុស្សលោក ហើយសេចក្ដីពិតទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅ “ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម”។ កត្តានេះបានសម្រេចទំនាយដែលមានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរថា “ដើមឡើយ មានព្រះបន្ទូល ព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ ព្រះបន្ទូលជាព្រះជាម្ចាស់ ហើយព្រះបន្ទូលក៏បានក្លាយជាសាច់ឈាម” (យ៉ូហាន ១:១)។ យោងតាមសៀវភៅ “ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម” នេះជាលើកទី១ហើយ ដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សជាតិទាំងអស់តាំងពីកំណើតផែនដីមក។ ព្រះសូរសៀងនេះបង្កើតបានជាអត្ថបទដំបូងដែលស្ដែងចេញពីព្រះជាម្ចាស់ នៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សជាតិ ដែលទ្រង់បង្ហាញពួកគេ ដឹកនាំពួកគេ ជំនុំជម្រះពួកគេ ហើយមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេដោយចិត្ត និងចិត្ត ហើយក៏ជាព្រះសូរសៀងដំបូង ដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យគេបានស្គាល់ស្នាមព្រះបាទារបស់ទ្រង់ ជាកន្លែងដែលទ្រង់គង់នៅ ជានិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ជាកម្មសិទ្ធ និងជាលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ ជាព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់ និងជាព្រះហឫទ័យខ្វល់ខ្វាយរបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សជាតិ។ អាចនិយាយបានថា នេះគឺជាព្រះសូរសៀងដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលពីស្ថានសួគ៌ជាន់ទី៣ ទៅកាន់មនុស្សជាតិ តាំងតែពីកំណើតផែនដី ហើយក៏ជាលើកដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់នូវអត្តសញ្ញាណដែលទ្រង់មានស្រាប់ លេចមកឲ្យគេឃើញ និងបញ្ចេញព្រះសូរសៀងចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជាតិ នៅ ក្នុងព្រះបន្ទូល។
  • ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទ នៅគ្រាចុងក្រោយ (សម្រង់)

    ព្រះគ្រីស្ទនាថ្ងៃចុងក្រោយ គឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ទ្រង់សម្ដែងព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីជំនុំជម្រះ និងបន្សុទ្ធមនុស្សជាតិ ដោយដឹកនាំពួកគេចូលទៅក្នុងយុគសម័យថ្មី គឺយុគសម័យនៃនគរព្រះ។ មានតែមនុស្សទទួលកិច្ចការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដានៅគ្រាចុងក្រោយ ហើយរីករាយនឹងការស្រោចស្រព ព្រមទាំងការប្រទាននូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចរស់ក្នុងពន្លឺយ៉ាងពិតប្រាកដបាន តាមរយៈការទទួលបាននូវសេចក្ដីពិត ផ្លូវ និងជីវិត។
  • សម្រង់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

    ការសម្រិតសម្រាំងចេញពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា អំពីកិច្ចការរបស់ទ្រង់ ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅនេះ ហើយធ្វើជាបន្ទាល់ដល់ការលេចមកឲ្យឃើញ និងកិច្ចការនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដានៅក្នុងយុគសម័យនៃនគរព្រះ។ កត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សដែលទន្ទឹងចាំការលេចមកឲ្យឃើញរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទទួលស្គាល់ថា ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងត្រឡប់មកវិញនៅលើពពកជាយូរមកហើយ និងទទួលស្គាល់ថា ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា គឺព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ ជាកូនចៀមដែលត្រូវបានទាយទុកនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ ដែលបានបើកក្រាំង និងបកត្រាទាំងប្រាំពីរ។