ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ (សម្រង់)

ព្រះបន្ទូលនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្លែងទៅកាន់ពួកជំនុំនានា

ព្រះគ្រីស្ទនាថ្ងៃចុងក្រោយ គឺជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ទ្រង់សម្ដែងព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីជំនុំជម្រះ និងបន្សុទ្ធមនុស្សជាតិ ដោយដឹកនាំពួកគេចូលទៅក្នុងយុគសម័យថ្មី គឺយុគសម័យនៃនគរព្រះ។ មានតែមនុស្សទទួលកិច្ចការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដានៅគ្រាចុងក្រោយ ហើយរីករាយនឹងការស្រោចស្រព ព្រមទាំងការប្រទាននូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចរស់ក្នុងពន្លឺយ៉ាងពិតប្រាកដបាន តាមរយៈការទទួលបាននូវសេចក្ដីពិត ផ្លូវ និងជីវិត។