ព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម

ភាគ៦ អំពីការដេញតាមសេចក្តីពិត

សៀវភៅអំពីការដេញតាមសេចក្តីពិត គឺជាផ្នែកទីប្រាំមួយនៃសៀវភៅព្រះបន្ទូលលេចមកជាសាច់ឈាម។ សៀវភៅនេះមានការប្រកបគ្នា និងការអធិប្បាយពិសេសៗរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ជាព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ ទៅកាន់បណ្ដាពួកជំនុំ។ សេចក្តីអធិប្បាយ និងការប្រកបគ្នាទាំងនេះ ពន្យល់ច្បាស់ៗនិងត្រង់ៗអំពីអត្ថន័យនៃការដេញតាមសេចក្តីពិត និងសារៈសំខាន់នៃការដេញតាមសេចក្តីពិត ដោយបើកសម្ដែងអំពីការយល់ច្រឡំ និងការយល់ខុសរបស់មនុស្សអំពីការដេញតាមសេចក្តីពិត ក៏ដូចជាគំនិតនិងទស្សនៈខុសឆ្គងនានា ព្រមទាំងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានរបស់មនុស្សផង ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ក៏ធ្វើការវិភាគនិងវែកញែកពីសេចក្តីទាំងនេះផងដែរ។ ជាងនេះទៅទៀត សេចក្ដីអធិប្បាយ និងការប្រកបគ្នាទាំងនេះ បង្ហាញផ្លូវនានាដល់មនុស្សសម្រាប់ដេញតាមសេចក្តីពិត និងចូលទៅក្នុងតថភាព។ សេចក្តីពិតទាំងនេះ ពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលដេញតាមសេចក្តីពិត ដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្ដីសង្រ្គោះ។

ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រាចុងក្រោយ

ទាញ​យក