វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ការងើបឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងបេសកកម្មរបស់ប្រទេសនេះ (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

01-03-2021

ដោយឈរលើគោលការណ៍គ្រឹះនៃសេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងតម្លាភាព នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាស្ថានភាពសាកលលោក និងផ្ដល់នូវតុល្យភាពសម្រាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោក។ ប្រទេសនេះបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់មិនអាចជំនួសបានក្នុងការការពារសុខសុវត្ថិភាព និងរក្សាស្ថិរភាពនៃស្ថានភាពពិភពលោក។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល