វីដេអូឯកសារគ្រីស្ទានដកស្រង់ចេញពី «ព្រះមួយអង្គដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើរបស់សព្វសារពើ»៖ កំណត់ត្រាអំពីកិច្ចការបង្កើតពិភពលោក ព្រមទាំងការដឹកនាំ និងការប្រោសលោះមនុស្សជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់

26-02-2021

កម្រងឯកសារតន្ត្រី | ព្រះមួយអង្គដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើរបស់សព្វសារពើ | ចម្រៀងគ្រីស្ទាន

https://km.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល