មេរៀនអធិប្បាយព្រះបន្ទូលជាស៊េរី៖ ការស្វែងរកសេចក្ដីជំនឿដ៏ពិត | តើនរណាអាចសង្គ្រោះមនុស្សជាតិ និងផ្លាស់ប្តូរវាសនារបស់យើងបាន?

22-03-2022

នៅពេលនិយាយអំពីវាសនា មនុស្សភាគច្រើនមានទ្រព្យ និងឋានៈ ហើយទទួលបានជោគជ័យ មានវាសនាល្អ ហើយគិតថា អ្នកក្រ អ្នកដែលមិនច្បាស់លាស់ អ្នកដែលជួបនឹងមហន្តរាយ និងការលំបាកដែលត្រូវគេមើលងាយនឹងមានវាសនាអាក្រក់។ ដូច្នេះ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវាសនា ពួកគេស្វែងរកចំណេះដឹងទាំងក្លាហាន ដោយសង្ឃឹមថា ចំណេះដឹងនឹងជួយពួកគេឱ្យទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិ និងឋានៈ ហើយផ្លាស់ប្តូរវាសនារបស់ពួកគេ។ តើការមានលុយ ឋានៈ និងជោគជ័យក្នុងជីវិត ពិតជាមានន័យថា មានវាសនាល្អ មែនទេ? តើការជួបមហន្តរាយ និងសំណាងអាក្រក់ ពិតជាមានន័យថា មានវាសនាអាក្រក់មែនទេ? តើចំណេះដឹងអាចផ្លាស់ប្តូរវាសនាមនុស្សបានទេ? តើនរណាពិតជាអាចជួយសង្រ្គោះមនុស្សជាតិនិងផ្លាស់ប្តូរវាសនារបស់យើងបាន? នៅក្នុងវគ្គ ការស្វែងរកសេចក្តីជំនឿដ៏ពិតនេះ យើងនឹងជួយអ្នកឲ្យរកឃើញផ្លូវសម្រាប់មនុស្សជាតិ ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្រ្គោះ និងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌។​

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល