ភាពយន្តពួកជំនុំ | តើរាល់ព្រះបន្ទូល និងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សុទ្ធតែត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬ? (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

02-02-2023

មនុស្សដែលមានសេចក្ដីជំនឿជាច្រើននាក់ដែលស្ថិតក្នុងរង្វង់នៃសាសនាជឿថា គ្រូគង្វាល និងចាស់ទុំនិយាយថា «ព្រះបន្ទូល និងកិច្ចការទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ។ វាមិនអាចទៅរួចទេ ដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយចំនួនលេចចេញក្រៅពីព្រះគម្ពីរ»។ តើមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ព្រះគម្ពីរសម្រាប់ការអះអាងនេះទេ? តើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថ្លែងព្រះបន្ទូលទាំងនេះឬ? មានការថ្លែងទំនាយជាច្រើនលើកនៅក្នុងកណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈថា «អ្នកណាដែលមានត្រចៀក ចូរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះវិញ្ញាណថ្លែងទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំងអម្បាលម៉ានចុះ»។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ថ្លែងយ៉ាងច្បាស់ថា ៖ នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យាងត្រឡប់មកនៅគ្រាចុងក្រោយ នោះទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលម្ដងទៀត។ចំពោះការស្វាគមន៍ការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ ប្រសិនបើពួកយើងមិនចាកចេញពីព្រះគម្ពីរ ហើយស្វែងរកអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំទេ តើពួកយើងអាចស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់បានឬទេ?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល