វីដេអូឯកសារគ្រីស្ទានដកស្រង់ចេញពី «ព្រះមួយអង្គដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើរបស់សព្វសារពើ»៖ ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែបោះជំហានទៅមុខជានិច្ច

01-03-2021

កម្រងឯកសារតន្ត្រី | ព្រះមួយអង្គដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើរបស់សព្វសារពើ | ចម្រៀងគ្រីស្ទាន

https://km.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយបានធ្លាក់ចុះមក ហើយការបន្តររស់នៅគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប! ដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក តើអ្នកចង់ទទួលបានឱកាសស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីត្រូវបានការពារដោយព្រះដែរឬទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល