វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីព្ទ (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

26-02-2021

ដើម្បីដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីព្ទ ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឱ្យមានគ្រោះកាចទាំងដប់ដល់ស្រុកអេស៊ីព្ទ ទ្រង់ប្រើដែនអំណាចរបស់ទ្រង់ដោយការញែកទឹកសមុទ្រ និងបានរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញពីរបបទាសភាព ដែលទាំងនេះសុទ្ធតែជាការបើកបង្ហាញអំពីព្រះចេស្ដារបស់ទ្រង់ និងបានបង្ហាញពីសេចក្ដីស្រលាញ់របស់ទ្រង់និងការព្រួយព្រះទ័យចំពោះមនុស្សដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល