មេរៀនអធិប្បាយព្រះបន្ទូលជាស៊េរី៖ ការស្វែងរកសេចក្ដីជំនឿដ៏ពិត | តើព្រះសង្រ្គោះសង្រ្គោះមនុស្សជាតិដោយរបៀបណាពេលដែលទ្រង់យាងមក?

27-09-2021

តើអ្នកគិតដល់អ្វីខ្លះ ពេលដែលអ្នកគិតអំពីព្រះសង្រ្គោះ? មនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរង់ចាំឱ្យព្រះសង្រ្គោះយាងចុះមកនៅគ្រាចុងក្រោយ ដើម្បីសង្រ្គោះមនុស្សជាតិ ហើយមានពួកហោរាជាច្រើនដែលបានថ្លែងទុកថា ព្រះសង្រ្គោះនឹងយាងមកនៅគ្រាចុងក្រោយ។ ដូច្នេះ តើព្រះសង្រ្គោះជានរណាឱ្យប្រាកដ? ទោះបើមានការបកស្រាយ និងជំនឿខុសៗគ្នាអំពីព្រះសង្រ្គោះនៅតាមបណ្ដាសាសនា និងនិកាយផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយ ក៏គ្មានអ្វីដែលត្រូវឆ្ងល់ដែរ ដ្បិតមានព្រះសង្គ្រោះតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ។ បើដូច្នេះ តើមួយណាជាព្រះសង្រ្គោះដ៏ពិតទៅ? ពេលដែលព្រះសង្រ្គោះយាងមក តើទ្រង់សង្រ្គោះមនុស្សជាតិដោយរបៀបណាទៅ? រឿងភាគ «ការស្វែងរកសេចក្តីជំនឿដ៏ពិត» នេះ នឹងជួយឱ្យអ្នករកឃើញសេចក្តីអាថ៌កំបាំងទាំងនេះ ហើយក៏ផ្ដល់នូវទីបន្ទាល់ដ៏ពិតអំពីរបៀបដែលយើងអាចត្រូវបានសង្រ្គោះដោយព្រះសង្រ្គោះផងដែរ។

មើល​​បន្ថែម​

តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល