ភាពយន្តពួកជំនុំ | តើចំណេះដឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនាមនុស្សបានដែរឬទេ? (សម្រង់វីដេអូពិសេស)

19-10-2023

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

Stalin Museum Batumi (https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Stalin_Museum_Batumi.jpg) BY Ephraim Stillberg/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.zh_TW)

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល