វីដេអូឯកសារអំពីតន្រ្តីគ្រីស្ទបរិស័ទ | ការបង្កើតពិភពលោករបស់ព្រះជាម្ចាស់ (ឈុតវីដេអូសំខាន់ៗ)

24-02-2021

សៀវភៅលោកុប្បត្ដិបានកត់ត្រាពីគ្រាដំបូងបង្អស់ពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកមកយ៉ាងអស្ចារ្យ។ ខ្សែភាពយន្ដគ្រីស្ទាននេះបង្ហាញដល់អ្នកអំពីស្នាព្រះហស្ដដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពីការបង្កើតពិភពលោក។

ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ មក​ពី៖

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល