តើអ្នកពិតជាអាចស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ ដោយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃបានទេ?

22-01-2021

អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់ជាច្រើននាក់ កំពុងរង់ចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញនៅលើពពក ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចត្រូវបាននាំយកទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ មុនកើតមានគ្រោះមហន្តរាយ។ តួអង្គក្នុងវីដេអូនេះគឺ ជិន ឆេង ក៏មិនខុសគ្នាដែរ។ លោកសម្លឹងមើលទៅលើមេឃយ៉ាងលេលា ទាំងរង់ចាំព្រះអម្ចាស់ អស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំហើយ រួចកាលលោកស្ដាប់ឮមនុស្សម្នាក់ធ្វើបន្ទាល់ថា ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងត្រឡប់មកវិញហើយ ហើយថា ទ្រង់កំពុងបង្ហាញនូវសេចក្ដីពិតជាច្រើន និងកំពុងធ្វើកិច្ចការនៃការជំនុំជម្រះ ដោយចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ គាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងគំនិតថា ព្រះអម្ចាស់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅលើពពក។ ហេតុនេះ លោកក៏បដិសេធមិនព្រមស្វះស្វែងរក ឬពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់អំពីរឿងនេះឡើយ ហើយការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់ ក៏វិះតែនឹងកន្លងបាត់ពីគាត់ទៅ។ ចុះទីបំផុត តើគាត់បោះបង់សញ្ញាណរបស់គាត់ ហើយទទួលយកកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រាចុងក្រោយ ដោយរបៀបណា? ដោយគ្រាន់តែសម្លឹងទៅលើមេឃ គ្មានការផ្ទៀងស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន តើអាចនឹងទទួលស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់បានទេ? ចូរយើងមើលទាំងអស់គ្នាថា អ្វីខ្លះជាបទពិសោធន៍របស់ ជិន ឆេង។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយបានធ្លាក់ចុះមក ហើយការបន្តររស់នៅគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប! ដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក តើអ្នកចង់ទទួលបានឱកាសស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីត្រូវបានការពារដោយព្រះដែរឬទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល