បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | សេចក្តីពិតមិនអាចទទួលបាន នៅក្នុងសាសនានោះទេ

08-01-2023

អ្នកនាងជាចាស់ទុំម្នាក់នៅក្រុមជំនុំ​នៅតៃវ៉ាន់។ ចៃដន្យអ្វី គាត់ឮបុគ្គលម្នាក់និយាយថា ព្រះអម្ចាស់បានយាងត្រលប់មកវិញហើយ ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ជាព្រះគ្រីស្ទនៃគ្រាចុងក្រោយ។ ក្រោយពីស៊ើបសួរឱ្យដឹង​ និងស្វែងរករួច គាត់បានទទួលយកកិច្ចការរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដានៅគ្រាចុងក្រោយ និងស្វាគមន៍ការយាងត្រលប់មកវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់។ គាត់មានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំង និងចង់ចាកចេញពីក្រុមជំនុំសាសនារបស់គាត់ ប៉ុន្តែដោយសារតែអាណត្តិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាចាស់ទុំ មិនទាន់បានបញ្ចប់ ទើបគាត់បារម្ភខ្លាច បងប្អូនប្រុសស្រីនឹងនិយាយថា គាត់មិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអម្ចាស់។ ដូច្នេះ គាត់ក៏មានអារម្មណ៍អល់អែក។ ចុងក្រោយ ដោយមានការណែនាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ តើគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសបែបណា?

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល