បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទ | ខ្ញុំបានរកឃើញផ្លូវចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ហើយ

បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទ | ខ្ញុំបានរកឃើញផ្លូវចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ហើយ

27 |07-02-2021

តួអង្គសំខាន់ម្នាក់នេះ បានដើរតាមឪពុកម្ដាយរបស់នាង ក្នុងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់ពួកគាត់ តាំងតែពីនាងនៅតូច ហើយនាង និងស្វាមីរបស់នាង ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាមួយគ្នា បន្ទាប់ពីរៀបការរួច។ ក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ នាងបានរកឃើញថា នាងតែងតែងអធិស្ឋានលន់តួដល់ព្រះអម្ចាស់ ប៉ុន្តែនាងមិនអាចបញ្ឈប់ខ្លួនឯងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តបាបសោះ ហើយនាងក៏មិនអាចកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែរ។ នាងក៏គ្មានការអនុគ្រោះ ឬអត់ធ្មត់ជាមួយស្វាមីរបស់នាងដែឬ។ នាងក៏គិតដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថា «ដូច្នេះ ចូរឲ្យឯងបានបរិសុទ្ធ ដ្បិតអញបរិសុទ្ធ» (លេវីវិន័យ ១១:៤៤)។ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បរិសុទ្ធ ហើយមនុស្សណាដែលមិនបរិសុទ្ធ មិនអាចមើលឃើញព្រះអម្ចាស់ទេ ដូច្នេះនាងឆ្ងល់ថា៖ តើមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអំពើបាបដូចជានាង អាចចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ដែរឬទេ? រឿងនេះឈឺចាប់ណាស់សម្រាប់នាង ហើយនាងអធិស្ឋានទៅព្រះអម្ចាស់គ្រប់ពេលវេលា។ តើចុងក្រោយនាងត្រូវបានដោះលែងពីការភ័ន្តច្រឡំនេះ ដោយរបៀបណា ហើយតើនាងរកឃើញផ្លូវទៅរក ការដែលត្រូវលាងសម្អាត និងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ ដោយរបៀបណា? ចូរយើងស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់នាងជាមួយគ្នា។

បង្ហាញ​ឲ្យ​ច្រើន
តើយើងគួរអធិស្ឋានយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សណ្ដាប់? សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាម Telegram
សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ តាមរយៈMessenger

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល