បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | របៀបដែលការបោកបញ្ឆោតធ្វើបាបខ្ញុំ

02-05-2023

នៅពេលជោគជ័យក្នុងការងារ យើងងាយនឹងខ្ជីខ្ជា រួចមិនគិតពីវឌ្ឍនភាព។ ក្រោយមក យើងចាប់ផ្ដើមធ្វេសប្រហែសក្នុងការងារ ហើយគិតតែពីភាពសុខស្រួលខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះ។ តើអ្វីទៅជាមូលហេតុសម្រាប់បញ្ហានេះ? តើឫសគល់នៃបញ្ហានេះនៅឯណា? តើយើងអាចដាក់ចិត្តបំពេញការងារឱ្យបានល្អដោយរបៀបណា? ដើម្បីស្វែងយល់ សូមទស្សនាវីដេអូនេះ។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល