បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ឃើញខុសតែមិនប្រាប់ តើជាមិត្តល្អទេ?

23-04-2023

នៅក្នុងជីវិត នៅពេលដែលយើងឃើញមិត្តភក្ដិយើងមានបញ្ហា ទោះបីយើងដឹងថា វាខុសក៏ដោយ ក៏ជារឿយៗ យើងជ្រើសរើសទប់អណ្ដាតរបស់យើង ដើម្បីកុំធ្វើឱ្យពួកគេអន់ចិត្តដែរ។ តើអ្វីទៅបង្កប់នៅក្នុងកង្វល់របស់យើងអំពីការលាតត្រដាងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ពួកគេ និងការបំបាក់មុខពួកគេទៅ? តើឥរិយាបថបែបនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្ស ឬក៏ធ្វើឱ្យពួកគេឈឺចាប់? ដើម្បីស្វែងយល់ សូមទស្សនាវីដេអូទីបន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទ «ឃើញខុសតែមិនប្រាប់ តើជាមិត្តល្អទេ?»

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល