បន្ទាល់គ្រីស្ទបរិស័ទអ | ផលវិបាកនៃការបំពេញភារកិច្ចដើម្បីតែបង្ហាញ

30-01-2023

យើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់មានចេតនាត្រឹមត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន និងចង់មានភក្ដីភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែ ជារឿយៗ យើងបែរជាធ្វើការងារ ដើម្បីតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឋានៈរបស់ខ្លួនទៅវិញ ឬថែមទាំងខំសម្ដែងធ្វើជាល្អ ដើម្បីបានមុខមាត់ទៀតផង។ តើអ្វីទៅដែលនាំទៅរកសភាពបែបនេះ? តើការបំពេញភារកិច្ចបែបនេះបង្កឱ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះទៅ? ដើម្បីស្វែងយល់ សូមទស្សនា៖ «ផលវិបាកនៃការបំពេញភារកិច្ចដើម្បីតែបង្ហាញ»។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានធ្លាក់ចុះ សំឡេងរោទិ៍នៃថ្ងៃចុងក្រោយបានបន្លឺឡើង ហើយទំនាយនៃការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានសម្រេច។ តើអ្នកចង់ស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយទទួលបានឱកាសត្រូវបានការពារដោយព្រះទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល