វីដេអូអំពីការធ្វើបន្ទាល់ដំណឹងល្អ | ជម្នះការភូតកុហកដើម្បីងាកទៅរកព្រះជាម្ចាស់

29-01-2021

លោក នីង ឈាវ ដែលជាតួឯក បានជឿលើសេចក្ដីកុហកបក្សកុម្មុនិស្តចិន ហើយប្រឆាំងនឹងសេចក្តីជំនឿប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជឿលើព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា។ គាត់ព្យាយាមប្រឆាំងនាងគ្រប់រឿងទាំងអស់។ ប៉ុន្តែ គាត់ឃើញថា នាងមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំទៅលើសេចក្តីជំនឿ និងទស្សនៈសុទិដ្ឋិនិយមរបស់នាង ហើយគាត់បានមើលវីដេអូខ្លះដែលបានផលិតឡើងដោយពួកជំនុំរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា ហើយឃើញថាវីដេអូទាំងនោះសុទ្ធតែវិជ្ជមាន។ គាត់កើតចិត្តចង់ដឹងថាតើនេះជាពួកជំនុំប្រភេទអ្វីឲ្យប្រាកដទៅ? ក្រោយមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ក្នុងចិត្ត គាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅកាន់ពួកជំនុំរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាដោយខ្លួនឯង។ តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់ គាត់មើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីពិតដែលនៅពីក្រោយពាក្យចចាមអារ៉ាម និងមានការយល់ដឹងដ៏ពិតអំពីពួកជំនុំ ហើយគាត់ទទួលយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដានៃគ្រាចុងក្រោយដោយចិត្តរីករាយ។

វីដេអូពីការធ្វើបន្ទាល់អំពីជីវិតក្រុមជំនុំ នាំជូនដល់អ្នកនូវបទពិសោធន៍ជីវិតពិតៗជាគ្រីស្ទបរិស័ទអំពីការជំនុំជម្រះ តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដា និងការធ្វើបន្ទាល់របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីពិត ការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ និងអំពីនិស្ស័យដ៏ពុករលួយរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែត្រូវបានបំផ្លាស់បំប្រែ។ ចូររៀនអំពីអត្ថន័យនៃការប្រែចិត្តដ៏ពិតប្រាកដ ហើយរកឃើញផ្លូវ ដើម្បីទទួលបានការលាងសម្អាត ព្រមទាំងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌។

មើល​​បន្ថែម​

គ្រោះមហន្តរាយបានធ្លាក់ចុះមក ហើយការបន្តររស់នៅគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប! ដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក តើអ្នកចង់ទទួលបានឱកាសស្វាគមន៍ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីត្រូវបានការពារដោយព្រះដែរឬទេ?

Leave a Reply

ចែក​រំលែក

លុប​ចោល